*

Slinky & P’tit Loup

🔵 Freitag, den 21. September 2018
🔵 Konzert im Kreativen Atelier Regenbogen
🔵 Slinky
(Gesang und Gitarre), P’tit Loup (Gesang und Gitarre) und Jochen Solbach (Kontrabass)
🔵 24 Fotos
🔵 Beitrag öffnen