Lezard P. Hodiamont

Freitag, den 16. November 2007 im Kreativen Atelier Regenbogen

Lezard P. Hodiamont

Lezard P. Hodiamont
(Saxophone, Gitarren, Gesang, Loopology, Texte)
Thomas Hoffmann
(Percussion und Klavier)

Fotos: Rolf Malta